Recommended


Z Jamesom in Edthis.com sem prvič sodelovala leta 2006, ko sem na Univerzi v Londonu opravljala magisterski študij jezikoslovja. Prav njim gre zahvala za to, da so bile moje seminarske naloge in končna magisterska disertacija napisane v angleščini najvišjega standarda. Edthis.com mi niso pomagali odpraviti le slovničnih napak, pač pa so podali tudi druge konstruktivne predloge, zaradi katerih so bile moje naloge bolj berljive in argumentacija bolj jasna. Tudi pri sedanjem delu na Middlesex University občasno prosim za pomoč Edthis.com, predvsem, kadar moram napisati obsežna in zapletena besedila za široko občinstvo. Tako sem lahko vedno prepričana, da bo moje delo dobro razumljeno ter predstavitev le tega na najvišji ravni. Storitve Edthis.com so bile vedno profesionalne, hitre in prijazne. Brez pomisleka jih priporočam vsakemu, ki potrebuje profesionalne lektorske storitve.

mag. Nadja Rajgelj


Back to Homepage